КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ 2023

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ:

• тест по математика – 25.03.2023 г.; 08.04.2023 г.

• тест по общотехническа подготовка – 25.03.2023 г.; 08.04.2023 г.

• изпит по обща езикова култура – 25.03.2023 г.; 08.04.2023 г.

• изпит по химия – 30.04.2023 г.

Срокове за прием на документи: от 13.03.2023г. до 25 04.20023г. онлайн и в бюрата на ЦКПИ в страната.

Приемът на документи се преустановява три дни преди всеки изпит.

 

РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ:

• изпит по химия – 23.06.2023 г.

• изпит по обща езикова култура – 27.06.2023 г.

• тест по математика или тест по общотехническа подготовка – 28.06.2023 г.

Срокове за прием на документи: от 01.06.2023 г. до 20.06.2023 г. във ФТТ – Ямбол, в ТрУ – Стара Загора, Ректорат (вкл. в събота) и в бюрата на ЦКПИ в страната или онлайн.

 

Информация за кандидат-студенти: 046 669149; 0882000895; 046 669182; 0887337797.

 

https://trakia-uni.bg/applications/application-high-school

http://uni-sz.bg/truni5/прием-2020-21/

Comments are closed