МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА ПРАЗНИКА НА ФТТ

Честване на 55 години висше образование в Ямбол и Празника на Факултет „Техника и технологии“ 

11 май ”Св. Св. Кирил и Методий”

 

"Регламенти за състезания и конкурси"

Comments are closed