ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР „EUROUNI“

На 4 април 2019 г. екип от Ямболска Търговско-промишлена палата проведе семинар по проект „Вашият глас за Европа“ във Факултета „Техника и технологии“ – Ямбол.

Срещата имаше за цел да представи пред студентите информация относно предстоящите избори за Европейски парламент, като популяризира основните постижения и важната роля, която Европейският парламент играе в демократичния процес на Европейския съюз.

Специално участие в мероприятието взе ръководителят на Бюрото на Европейския Парламент в София –   г-н Теодор Стойчев. Той обясни на присъстващите защо този път е изключително важно да се гласува, като очерта рамките на свободите, правата и ползите, които ние, като Европейски граждани получаваме от Европейския Съюз.

Чрез направените презентации и дискусии, екипът на проекта запозна студентите с постиженията на Европейския парламент и важната роля, която той има за нас, като граждани и за нас като част от университети, фирми и други организации.

Семинарът завърши с дискусия и въпроси от страна на участници, на които екипът по проекта отговори, представяйки допълнителна информация и материали.

Станете част от кампанията „Този път ще гласувам“ (http://ttimv.eu/YambolCCI ) , чиято цел е да насърчи повече хора да упражнят правото си на глас. Каузата не е обвързана с никоя партия или политическо семейство в Европа. Над 220 хил. Европейци, сред които популярни лица от всички европейски държави, вече са се включили в инициативата, заявявайки, че ще гласуват на предстоящите европейски избори.

Comments are closed