ИЗЛОЖБА ПО ПРОЕКТ

 

Популяризиране на Българското председателства на Съвета на ЕС в община Ямбол

Във фоайето на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол от 17.05.2018г. беше представена изложба по проект  „Популяризиране на Българското председателства на Съвета на ЕС в община Ямбол, с изпълнител община Ямбол и партньор СНЦ  „Клуб Европейски инициативи – ИДЕА“.

          

         

 

Comments are closed