Заповед на Ректора за промяна в графика на поправителните изпити

Публикувана е Заповед на Ректора за промяна в графиците на поправителните изпити ЮНИ / ЮЛИ, във връзка с провеждащите се кандидатстудентски изпити.
Графиците са достъпни тук: I курс, II курс, III курс редовно и задочно обучение и всички специалности магистри.

Comments are closed