Европейски дни Еразъм 2020 в Тракийски университет-Стара Загора “Thank you Erasmus!”&“Go Erasmus!”

     

 English

  За поредна година ЕК провежда инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays), която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата.

        Тракийски университет-Стара Загора се включва в инициативата с новия видео-клип за мобилностите по програма Еразъм в Тракийски университет Thank you Erasmus!”&“Go Erasmus!” Благодарим на всички участници като им желаем здраве и успех в бъдещите предизвикателства.

        Отворени врати „Еразъм 2020“ в Тракийски университет ще се проведат на 15 и 16 октомври 2020 г. по основни звена и отдел „Международно сътрудничество и мобилност“ на Ректората при спазване на епидемиологичните изисквания. Еразъм координаторите ще отговарят на въпроси, поставени за предпочитане on-line от студенти, докторанти и преподаватели.

        отдел „Международно сътрудничество и мобилност“

        Тракийски университет-Ректорат

Comments are closed