ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2020

                                                        ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ДИПКУ –Стара Загора

                                                                                      22-27.11.2020 г.

За петнадесета година Тракийски университет чрез ДИПКУ участва в международната инициатива Европейска Нощ на учените. Събитията, с които участваме са съобразени с условията за запазване на общественото здраве и безопасност. В програмата са представени събития със синхронно участие и такива, които са проведени предварително, записите от които ще бъдат достъпни на 27.11.2020 г. Предложени са и ресурси от наши асоциирани партньори, свързани с инициативата. Дейностите са подходящи и интересни за всички възрастови групи.

                                                                                         ПРОГРАМА

СЪБИТИЯ СЪС СИНХРОННО УЧАСТИЕ

22.11.2020 г.


10:00   “Роботи в действие – роботика за най-малките“

Семинар с учители за представяне на добри иновативни практики

(Запис от събитието ще бъде достъпен на 27.11.2020)

24-25.11.2020 г.


14:20   Обучение за интегриране на медийна грамотност в обучителна програма – за учители, университетски преподаватели и докторанти

26.11.2020 г.


          16:00    "Бизнес технологии – глобални иновации и интернационализация"

Онлайн дискусия – Факултет техника и технологии,Ямбол на ТрУ в сътрудничество с Търговско промишлената палата – Ямбол

27.11.2020 г.


          13:30   "Виртуалната реалност в образованието – предизвикателства, предимства и недостатъци"

Дискусия с водещ д-р Полина Хефнер от Технологичен Университет Карлсруе, Германия

        17:00   Откриване на НОЩ НА УЧЕНИТЕ

         18:15   НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИ – рисунки, художествен текст и мултимедийни продукти.

                                                         ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНИ СЪБИТИЯ

18:30   Виртуална изложба – творби от конкурсите

19:00   Експерименти за май-малките клипчета, които показват как може да станеш малък изследовател в къщи

19:30  Международни проекти в Тракийски университет

20:20  Лекция със студенти на тема: Завладяващата сила на Добавената реалност – доц. Габриела Кирякова, проф. Лина Йорданова

20:30   Разходка през вековете – пресъздаване на древната градска атмосфера на античния град Августа Траяна.

21:00   „Бизнес–училища–университети – предизвикателства и сътрудничество" – интервюта с институции, съдействащи за осъществяване на връзката между образователни институции, работодатели и университети

21:30   Виртуален „Самоучител за народни танци“, разработен и предоставен от фолклорен клуб Тракийци.

                                      РЕСУРСИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПО ВРЕМЕ НА НОЩТА И СЛЕД ТОВА

  • Катро България:

Критична дигитална грамотност – материали, създадени в рамките на проект NoAlternative Facts, осъществен с финансиране на Европейската комисия

  • Център за творческо обучение, София: 

 – Новите български космонавти – филм за Space Camp Turkey

 – Училище в облака – ПГХТТ (Професионална гимназия по хранителни технологии и техника), гр. Пловдив

                                 СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ, ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

  • 22.10.2020 г. – Пиеса „Банда бацили“на Държавен куклен театър – Стара Загора за децата от Начално училище „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора
  • 28.10.2020 г. – Презентация за Медийна грамотност съвместно с КАТРО, България и Международен младежки център, гр. Стара Загора

За допълнителна информация следете сайта на ДИПКУ – http://www.dipku-sz.net/

ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2020 се осъществява с финансовата подкрепа на проект K-TRIO 4„Учените в триъгълника на знания”, H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска Кюри“ на програма „Хоризонт 2020

Comments are closed