ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ БАКАЛАВЪР ЮЛИ 2020 г.

Уважаеми студенти,

В изпълнение на   ЗАПОВЕД № 1107 / 12.05.2020 г. на Ректора на ТрУ – Стара Загора при провеждане на държавни изпитни процедури е необходимо:

  • Всички студенти да си осигурят индивидуални предпазни средства /маски, ръкавици или др. средства покриващи носа и устата/;
  • Достъпът до сградата ще се осъществява от председателите или членовете на комисиите, като се съблюдават правилата за социално дистанциране;
  • На входа студентите да се дизенфикцират персонално;
  • Всички студенти да притежават личен химикал със син цвят;
  • След приключване на изпита, напускането на сградата да се осъществява с член от ДИ комисия, като се съблюдават правилата за социално дистанциране.

Линк към графика за държавни изпити

Comments are closed