Допълнителен прием на документи за кандидатстуденти

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Организира допълнителен прием на документи за кандидатстудентски конкурс

за ОКС „бакалавър“

след средно образование, държавна поръчка по специалностите:

  • Дизайн, технология и мениджмънт на модната индустрия– редовно и задочно обучение
  • Автоматика и компютърни системи – редовно обучение
  • Електротехника – редовно и задочно обучение
  • Топло- и газоснабдяване – редовно и задочно обучение
  • ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО – задочно обучение
  • Технология на храните – редовно обучение

Кандидатства се с:

1. Оценки от ДЗИ след 2008 г.;

2. Тест по общотехническа подготовка, който ще се проведе на 02.08.2019г. във Факултет Техника и технологии”-Ямбол;

      3. Оценки от конкурсни изпити, проведени в други висши училища.

Документи за участие в конкурс и явяване на изпит се приемат в сградата на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, стая 131 А.

Допълнителна актуална информация на телефони: 0882000895.

Кандидатстудентска информация:   http://uni-sz.bg/truni5/

                                        от ръководството на ТрУ, ФТТ-Ямбол                                                                                          

Comments are closed