Докторантско училище към Факултет “Техника и технологии” – Ямбол

Откриване на учебната 2018 г. и първи курс "Теория на експеримента (статистика)"- 27.04.2018 г.
Лектор доц. д-р Красимир Кръстев

     

 

Comments are closed