Докторантско училище Курс „ТЕОРИЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТА (СТАТИСТИКА)“

Курсът „ТЕОРИЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТА (СТАТИСТИКА) ще се проведе на 15 ноември 2019 г. от 9:00 ч. в зала 120.

Всички участници е необходимо да попълнят и представят Заявление в срок до 14.11.2019г., стая 310, доц. Ваня Стойкова.

 

 За допълнителна информация: 

доц. В. Стойкова, тел. +359 889740755

Comments are closed