Докторантско училище Курс „Средства за автоматизация на научното изследване“

Курсът „Средства за автоматизация на научното изследване“ ще се проведе на 17 януари 2020 г. от 9:00 ч. в зала 216.

Всички участници е необходимо да попълнят и представят Заявление в срок до 16.01.2020 г., стая 317, Светослав Атанасов.

Comments are closed