ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2020

От 7 декември абсолвентите на Випуск 2020 на Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет получават своите дипломи. В сградата на Факултета, в специално подготвената за целта зала, 220 завършили обучението си в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ студенти ще получат дипломи, като 52 от тях се дипломират с отличен успех.
Всички отличници на випуска ще получат грамоти и ще запишат имената си в Почетната книга на Факултет „Техника и технологии“. Студентите с най-висок успех от завършващите ОКС „бакалавър“ и ОКС “магистър“ ще бъдат наградени и с Почетен знак на отличника на Випуск 2020 на Факултет „Техника и технологии“.

 

ОКС „БАКАЛАВЪР“
Елена Иванова – спец. „Технология на храните“

 

ОКС „МАГИСТЪР“
Росица Йорданова – спец. „Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация“
Ирина Русева – спец. „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“
Надя Георгиева – спец. „Енергийна ефективност“
Честито дипломиране и честит празник, скъпи абсолвенти!

 

Линк към графика за получаване на дипломите

Допълнително ще бъде публикуван график за ОКС Магистър

 

Comments are closed