Дарение от холдинг „Белла“ България за Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

В навечерието на студентския празник „Белла България“, АД направи дарение на Тракийския университет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. Студентите във факултета ще имат възможност да провеждат практикумите си с помощта на специално оборудване – професионален конвектомат.

На 04.12. 2018 година в зала 225 на Факултета се проведе официална церемония по връчване на дарението.

На тържеството присъстваха:

Христо Колев  – Зам. областния управител на област – Ямбол 

Левон Грегорян – Мениджър „Развойна дейност“

Надя Константинова – Регионален мениджър

Деканът на Факултета – проф. д-р Красимира Георгиева изказа благодарност от името на академичната общност и подчерта, че изключително се радва на възможността водещи компании в хранителната индустрия да са тясно свързани с подготовка на студентите. Проф. Георгиева посочи, че  усилията на ръководството са насочени към провеждане на последователна политика за разширяване на взаимоотношенията с водещи организации и фирми с цел професионалното и личностно развитие на специалистите.

Зам.-областният управител на Ямбол Христо Колев заяви: „Направеното от „Белла България“ дарение е пример за корпоративна социална отговорност. Ние сме съсредоточени и работим в посока подпомагане и развитие именно на тези практики. Тук говорим вече не за кампании и благотворителни акции, а цялостна политика на компаниите, пряка връзка и отговорност с и към образованието, с цел постигане на устойчиво развитие. С това дарение фирмата прави още една крачка в посока сближаване бизнес и образование, за което и благодарим. “

На тържеството присъстваха , студенти, преподаватели и служители.

Линк към галерия

Comments are closed