График семестриални изпити “Учител” и “Инструктор”

Публикуван е график за за провеждане на семестриални изпити за ПК „УЧИТЕЛ“ и „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“, редовно и задочно обучение, през лятната сесия на учебната 2019/2020 г.

 

 

Comments are closed