График поправителна сесия

Публикуван е график на поправителната февруарска сесия за бакалаври и магистри.

Comments are closed