График за изпити (магистър)

Публикувани са графиците за провеждане на семестриални изпити за ОКС "Магистър", зимен семестър.

Comments are closed