График за изпити (бакалавър)

Публикувани са графиците за провеждане на семестриални изпити за ОКС "Бакалавър", зимен семестър.

Comments are closed