В ПАМЕТ НА НАШАТА КОЛЕЖКА АС. КАТЯ БЮЗЮКЕВА

С дълбока скръб съобщаваме, че на 4 септември 2021 г. ни напусна нашата колежка и приятелка – дългогодишен преподавател във Факултет „Техника и технологии“, катедра „Машинно инженерство“.

Катя Бюзюкева е родена на 19.05.1955 г. в с. Кермен, обл. Сливен. Завършила е ИУП „Ламби Кандев“ – София, специалност „Изработване и конструиране на облекло“.

Във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол (тогава Институт за подготовка и повишаване квалификацията на учители по практика) е от октомври 1987 г. Започва работа като преподавател по практика. От 1994 г. е ръководител База учебна и педагогическа практика.

През 2016 г. се пенсионира като Асистент във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Водила е занятия по дисциплините: Текстилно материалознание, Текстилни технологии, Технология на облеклото, Конструиране и моделиране на облеклото, Предачество, Тъкачество, Дизайн на тъкани, Проектиране на технологични линии в шевното производство, Компютърно проектиране на тъкани, Съвременни шевни технологии и др.

Със всеотдайния си труд и отличната методическа подготовка, ас. Катя Бюзюкева създава условия за трайно овладяване на знания и умения, и проявяване на творческа активност при практическата подготовка на студентите.

Колективът ни загуби обичан колега, преподавател и приятел, който ще остане в спомените ни със своята доброта, всеотдайност, професионализъм и ерудираност.

Дълбок поклон пред светлата й памет!


От Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

Comments are closed