В ЛАБОРАТОРИИТЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ «ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ»

През месеците май и юни коридорите на Факултет «Техника и технологии» при Тракийски
университет се изпълват с аромат на роза и лавандула.

Студентите от специалност «Технология на храните» провеждат практическите си упражнения в
реновираната и обновена лаборатория по дисциплината «Технология на растителните липиди
и етеричните масла», която е включена в актуализирания учебен план по искане на бизнеса.

България е богата на етеричномаслени и лечебни растения, съдържащи биологичноактивни
вещества. Получените от тях естествени ароматични продукти намират широко приложение в
хранителната индустрия, в козметични и парфюмерийни препарати, в медицината и
фармацията, в ароматерапията, в техниката.

Факултет «Техника и технологии» осигурява условия и възможности за получаването на
етерични масла, екстракти и ароматизирани храни, което е причина за големия интерес на
студентите към тази специалност.

 

Comments are closed