ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО В ПЛАТЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИ

 

Ако сте класирани на първо желание, необходимо е да се запишете в срок 14 юли от 8.00 до 16.00 часа и на 15 юли от 8.00 часа до 12.00 часа. Записването става по звена. 

При записването студентите да представят следните документи:

  1. Диплома за завършено средно образование (оригинал). Дипломата се задържа до приключване обработката на личните данни в Регистъра на действащите и прекъснали студенти.
  2. Шест снимки с формат 3.5 / 4.5.
  3. Комплект документи за записване на студент (по образец) – закупува се от университета на цена 15.00 лв. 
  4. Лична карта, която след проверка се връща.
  5. Първата семестриална такса, която се заплаща на място в касата на съответното звено.

ВАЖНО: Класираните на 2-ро желание или следващо, желаещи да участват в следващите класирания до 3-то включително, но и същевременно да запазят спечеленото вече място, депозират заявление и оригиналната си диплома за средно образование в Ректората на Тракийски университет. При придвижване в класирането кандидатът запазва новото място (до третото класиране), освобождавайки първоначално спечеленото. Потвърдилите участието си в следващите класирания запазват правото да бъдат класирани на желание с по-малък номер (по-силно желание). Кандидат-студентът не може да бъде класиран в следващо класиране по желание с по-голям номер (по-нежелана позиция) от това на спечеленото вече място. 

Comments are closed