Връчване на сертификати от проведен курс към Докторантското училище

На 05 февруари 2020 година в зала 225 на Факултета бяха връчени сертификати на докторанти и преподаватели, успешно приключили обучение в курс „Средства за автоматизация на научното изследване“ към Докторантското училище на ФТТ.
Присъстваха: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ, доц. д-р Красимир Кръстев – ръководител на курса, гл. ас. д-р Иван Димов – научен секретар, и доц. д-р Златинка Казлачева – зам.-декан на ФТТ и доц. д-р Веселинка Недева, които дадоха разяснения за предстоящите курсове по „Английски език“ и „Научни комуникации и презентационни умения“ към Докторантското училище.

Comments are closed