ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ! ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

Продължава приема на документи за кандидатстване по специалностите във Факултет „Техника и технологии”.

Можете да подадете документи за специалностите от списъка по-долу.

Вече подалите документи и некласирани също могат да допълнят желанията си с изброените специалности.

Кандидатства се с ДЗИ или с оценка (поне 3,00) от успешно издържан през текущата година кандидатстудентски изпит или тест (съгласно посочените за съответната специалност в кандидатстудентския справочник).

За неучаствалите в изпит до този момент ще бъде организиран кандидатстудентски изпит/тест.

Приемат се и оценки от успешно издържани изпити в други университети.

Специалност и форма на обучение

Семестриална такса държавна поръчка

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия – редовно

300 лв.

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия – задочно

300 лв.

Автоматика и компютърни системи – редовно

300 лв.

Електротехника – редовно

300 лв.

Топло- и газоснабдяване – редовно

0 лв.

Технология на храните – редовно

300 лв.

 Документи:

  1. Диплома за средно образование
  2. Лична карта
  3. Кандидатстудентска такса 40 лв.

Приемане на документи – гр. Ямбол, Факултет ''Техника и технологии'', ул. "Граф Игнатиев" 38.

      Подалите документи ще бъдат включени в предстоящите класирания, което определя и сроковете за подаване на документи:

–       Подаване на документи на 13 и 14-ти юли от 8 до 16 часа и на 15-ти юли до 12 ч. за включване във 2-ро класиране.

–       Подаване на документи на 16 юли от 8 до 16 часа и на 17 юли до 12 ч. за включване в 3-то класиране.

Подробна информация можете да получите на телефон 0882 00 08 95.

Comments are closed