ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОКС „МАГИСТЪР“

Зимната сесия на учебната 2018/2019г. за всички студенти ОКС “Магистър“ – едногодишен

и двугодишен срок на обучение е от 25.01.2019г. до 10.02.2019г. по график за изпити.

Същият ще бъде публикуван до 11.01.2019г.

                                                                                                            Инспектор ОКС „Магистър“

Comments are closed