Важно за студенти!

 

  Всички студенти – редовно обучение, държавна поръчка е необходимо в началото на учебната година да подават декларация за здравно осигуряване. При повече от 3 неплатени вноски се губят здравни права. Справки – счетоводство – ст.234

 

Comments are closed