ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИ!

     Всички студенти – редовно обучение, държавна поръчка е необходимо в началото на учебната година да подават декларация за здравно осигуряване.

     При повече от три неплатени вноски губят здравноосигурителни права.

                                                                                                                                         От Счетоводството, ст. 234

Comments are closed