Важно за студенти редовно обучение!

Всички студенти – редовно обучение, държавна поръчка, до 26 годишна възраст, е необходимо в началото на учебната година да подават декларация за здравно осигуряване.

При повече от 3 неплатени вноски се губят здравноосигурителни права.

От Счетоводството, ст. 234

Comments are closed