!!! ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИ ОКС”БАКАЛАВЪР” ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ОКС “МАГИСТЪР” !!!

Уважаеми студенти,
Предстои първи модул от обучението на студентите ОКС "бакалавър", задочна форма на обучение и начало на учебните занятия за студентите ОКС "магистър". График на учебните занятия ще бъде публикуван до края на утрешния ден, тъй като се наложиха съществени промени поради диагностициран студент с Covid-19.
Обща информация за организацията на учебните занятия:
 
ОКС „БАКАЛАВЪР“, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, I КУРС
16.10.2020 г. от 10:00ч.
– Информационна среща с ръководството на Факултет „Техника и технологии“ за специалности АТЗТ, ДТММИ и ТХ – зала 325 .
– Информационна среща с ръководството на Факултет „Техника и технологии“ за специалности АКС, Електротехника, ИИ, ТГС – зала 313 .
  • 16.10.2020 г. от 11:15ч. – срещи с курсовите ръководители.
  • 16.10.2020 г. от 13:00 ч. – присъствени учебни занятия по всички дисциплини по 1 учебен час (информация за дисциплина, преподаватели, технология за оценяване, е-обучение и др.) по график, който ще бъде публикуван.
От 17.10. 2020 г.
– Всички лекции ще се провеждат онлайн по график, който ще бъде публикуван.;
– Упражнения (ПУ, СУ, ЛУ) – онлайн до 23.10.2020 г. и присъствено на 24 и 25 октомври.
Всички занятия за придобиване на професионална квалификация „Учител“ и „Инструктор за обучение на водачи на МПС“ ще с провеждат онлайн по график.
 
ОКС „БАКАЛАВЪР“, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, II, III и IV КУРС
16.10.2020 г.
Учебни занятия присъствено по всички дисциплини по 1 час (информация за дисциплина, преподаватели, технология за оценяване, е-обучение и др.) по график, който ще бъде публикуван.
От 17.10. 2020 г.
– Всички лекции ще се провеждат онлайн по график, който ще бъде публикуван.;
– Упражнения – присъствено в събота и неделя или онлайн.
 
ОКС „МАГИСТЪР“, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, I КУРС (до 25.10.2020 г.)
16.10.2020 г. от 11:15 ч.
Информационна среща с ръководството на Факултет „Техника и технологии“ – зала 325.
16.10.2020 г. от 12:00 ч.
Срещи с курсовите ръководители.
16.10.2020 г. от 13:00 ч.
Учебни занятия присъствено (за студентите) по всички дисциплини по 1 час (информация за дисциплина, преподаватели, технология за оценяване, е-обучение и др.) по график, който ще бъде публикуван.
 
На 17.10., 18.10, 24.10 и 25.10.2020 г. – Присъствени учебни занятия по график, който ще бъде публикуван.

Comments are closed