Важно за студентите!

Часовете по английски език за студентите от първи и втори курс, ще се провеждат през месеците ноември и декември 2018 г. по допълнителен график.

Учебен отдел

 

Comments are closed