!!! ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОКС “БАКАЛАВЪР” ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ !!!

Уважаеми колеги,
В съответствие със Заповед № 3041/12.11.2020 г. на Ректора на ТрУ, учебните занятия за зимен семестър от втори модул за студентите задочно обучение ще се проведат неприсъствено с използване на електронни форми за дистанционно обучение. В сайта на ФТТ е публикуван график за провеждане на учебните занятия.

Comments are closed