АКТИВНОСТИ В ЛАБОРАТОРИИТЕ НА ФАКУЛТЕТ “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

По инициатива на ПГ по икономика "Г. С. Раковски" – гр. Ямбол и със съдействието на РУО-Ямбол, в лабораториите на Факултета се проведоха тематични лектории и състезания. Гости на срещата бяха инж. Милена Николова – старши експерт по професионално образование и обучение РУО-Ямбол, директора на професионалната гимназия г-н Йордан Колев и г-жа Янка Михалева – учител по Информатика и Информационни технологии в ПГ по Икономика.

Организаторите на активностите в лабораториите, преподавателите от катедра "Електротехника, автоматика, компютърни системи и комуникации" и катедра „Енергетика“, бяха подготвили интересни беседи и изненади за учениците. При изключителен интерес преминаха състезанията по програмиране на Java. Победителите получиха награди от декана на Факултет “Техника и технологии“ доц. д-р инж. Ваня Стойкова.

В състезанието по криптография също се включиха най-активните ученици, които шифрираха и провериха решенията си във Виртуалната лаборатория по мрежова и компютърна сигурност.

Учениците се запознаха и с хардуера на компютърните системи, и програмираха заедно с преподавателите на Асемблер в лаборатория „Джон Атанасов“.

Изключителен интерес предизвикаха и лабораторията по Виртуални технологии и 3D принтиране и лабораторията по Индустриална автоматизация и роботика.

 

Очакваме нашите приятели от ПГ по икономика "Г. С. Раковски" – гр. Ямбол отново във Факултет "Техника и технологии" – Ямбол!

Comments are closed