Център за професионално обучение


към Тракийски университет – Стара Загора
Факултет „Техника и технологии” – Ямбол

 

Провежда лицензирано обучение по 30 професии

Comments are closed