Факултетен съвет

 

                                                                     Решения на Факултетен съвет 2017 г.

        Решения на Факултетен съвет 2015 г.                              Решения на Факултетен съвет 2016 г

        Решения на Факултетен съвет 2013 г.                              Решения на Факултетен съвет 2014 г.

 

Comments are closed