Факултетен съвет

 

                                                                     Решения на Факултетен съвет 2017 г.

                  Решения на Факултетен съвет 2016 г                                    Решения на Факултетен съвет 2015 г.

                  Решения на Факултетен съвет 2014 г.                                    Решения на Факултетен съвет 2013 г.

Comments are closed