Академичен календарен план

АКАДЕМИЧЕН  КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН

за учебната  2015/2016 година във ФТТ Ямбол:

 

 ОКС „Бакалавър”

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ  І, ІІ и ІІІ курс

Зимен семестър

15 седмици

14.09.2015 – 23.12.2015 г.

Зимна ваканция

2 седмица

28.12.2015 – 08.01.2016 г.

Зимна сесия

4 седмици

11.01.2016 – 05.02.2016 г.

Поправителна сесия

1 седмица

08.02.2016 – 12.02.2016 г.

Летен семестър

15 седмици

15.02.2016 –  27.05.2016 г.

Лятна сесия

4 седмици

30.05.2016 – 24.06.2016 г.

Поправителна сесия

1 седмица

27.06.2016 – 01.07.2016 г.

Учебно-производствена практика

4 седмици

04.07.2016 – 29.07.2016 г.

Ликвидационна сесия

 

01.09.2016 – 11.09.2016 г. 

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ  ІV курс

Зимен семестър

15 седмици

14.09.2015 – 23.12.2015 г.

Зимна ваканция

2 седмица

28.12.2015 – 08.01.2016 г.

Зимна сесия

4 седмици

11.01.2016 – 05.02.2016 г.

Поправителна сесия

1 седмица

08.02.2016 – 12.02.2016 г.

Летен семестър

10 седмици

15.02.2016 –  22.04.2016 г.

Лятна сесия

3 седмици

25.04.2016 – 13.05.2016 г.

Поправителна  и ликвидац. сесия

2 седмици

16.05.2016 – 27.05.2016 г.

Преддипломен стаж

1 седмица

23.05.2016 – 27.05.2016 г.

Държавни изпити

 

м. юли 2016г.

Поправителни ДИ

 

м. октомври 2016г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ І, ІІ и ІІІ курс

Зимен семестър

3 седмици

24.08.2015 – 13.09.2015 г.

Зимна сесия

 

26.10.2015 – 22.11.2015 г.

Поправителна сесия

 

11.01.2016 – 05.02.2016 г.

Летен семестър

3 седмици

18.01.2016 –  07.02.2016 г.

Лятна сесия

 

28.03.2016 – 24.04.2016 г.

Поправителна сесия

 

30.05.2016 – 24.06.2016 г.

Ликвидационна сесия

 

01.09.2016 – 11.09.2016 г. 

 

 ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ   ІV курс

Зимен семестър

3 седмици

24.08.2015 – 13.09.2015 г.

Зимна сесия

 

26.10.2015 – 22.11.2015 г.

Поправителна сесия

 

11.01.2016 – 05.02.2016 г.

Летен семестър

3 седмици

18.01.2016 –  07.02.2016 г.

Лятна сесия

 

28.03.2016 – 24.04.2016 г.

Поправителна и ликвидац. сесия

 

16.05.2016 – 27.05.2016 г.

Държавни изпити

 

м. юли 2016г.

Поправителни ДИ

 

м. октомври 2016г. 

 

 ОКС „Магистър”

Едногодишен  курс на обучение

Зимен семестър

15 седмици

19.10.2015 – 31.01.2016г.

Зимна сесия

2 седмици

01.02.2016 – 14.02.2016г.

Поправителна сесия

1 седмица

15.02.2016 – 21.02.2016г.

Летен семестър

10 седмици

22.02.2016 – 30.04.2016г.

Лятна сесия

2 седмици

02.05.2016–15.05.2016г.

Поправителна сесия

1 седмица

16.05.2016–22.05.2016г.

Ликвидационна сесия

 

01.09.2016 – 11.09.2016 г. 

Държавни изпити

 

м.октомври  2016 г.

Поправителни ДИ

 

м. април 2017 г.

Двугодишен курс на обучение

Зимен семестър

15 седмици

19.10.2015 – 31.01.2016г.

Зимна сесия

2 седмици

01.02.2016 – 14.02.2016г.

Поправителна сесия

1 седмица

15.02.2016 – 21.02.2016г.

Летен семестър

14 седмици

22.02.2016 – 27.05.2016г.

Лятна сесия

5 седмици

30.05.2016 – 24.06.2016 г.

Поправителна сесия

1 седмица

27.06.2016 – 01.07.2016 г.

Ликвидационна сесия

 

01.09.2016 – 11.09.2016 г. 

  

Comments are closed