Академичен календарен план

АКАДЕМИЧЕН  КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН

за учебната  2016/2017 година във ФТТ Ямбол:

 

 ОКС „Бакалавър”

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ  І, ІІ и ІІІ курс

Зимен семестър

15 седмици

12.09.2016 – 23.12.2016 г.

Зимна ваканция

2 седмица

26.12.2016 – 06.01.2016 г.

Зимна сесия

4 седмици

09.01.2017 – 03.02.2017 г.

Поправителна сесия

1 седмица

06.02.2017 – 10.02.2017 г.

Летен семестър

15 седмици

13.02.2017 –  26.05.2017 г.

Лятна сесия

4 седмици

29.05.2017 – 23.06.2017 г.

Поправителна сесия

1 седмица

26.06.2017 – 30.06.2017 г.

Ликвидационна сесия

 

 01.09.2017 – 10.09.2017 г. 

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ  ІV курс

Зимен семестър

15 седмици

12.09.2016 – 23.12.2016 г.

Зимна ваканция

2 седмица

26.12.2016 – 06.01.2017 г.

Зимна сесия

4 седмици

09.01.2017 – 03.02.2017 г.

Поправителна сесия

1 седмица

06.02.2017 – 10.02.2017 г.

Летен семестър

10 седмици

13.02.2017 –  21.04.2017 г.

Лятна сесия

3 седмици

24.04.2017 – 12.05.2017 г.

Поправителна  и ликвидац. сесия

2 седмици

15.05.2017 – 26.05.2017 г.

Преддипломен стаж

1 седмица

23.05.2016 – 27.05.2016 г.

Държавни изпити

 

м. юли 2017г.

Поправителни ДИ

 

м. октомври 2017г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ І, ІІ и ІІІ курс

Зимен семестър

3 седмици

09.01.2017 – 27.01.2017 г.

Изпитна сесия/редовна и поправителна/

 

30.01.2017 – 26.05.2017 г.

Летен семестър

3 седмици

29.05.2017 –  16.06.2017 г.

Изпитна сесия/редовна и поправителна/

 

11.09.2017 – 06.12.2017 г.

 

 ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ   ІV курс

Зимен семестър

3 седмици

09.01.2017 – 27.01.2017 г.

Изпитна сесия/редовна и поправителна/

 

30.01.2017 – 26.05.2017 г.

Летен семестър

3 седмици

29.05.2017 –  16.06.2017 г.

Изпитна сесия/редовна и поправителна/

 

11.09.2017 – 22.09.2017 г.

Държавни изпити

 

м. юли 2017г.

Поправителни ДИ

 

м. октомври 2017г. 

 

 ОКС „Магистър”

Едногодишен  курс на обучение

Зимен семестър

15 седмици

24.10.2016 – 03.02.2017г.

Зимна сесия/редовна и поправителна/

 

06.02.2017 – 02.03.2017г.

Летен семестър

10 седмици

06.03.2017 – 12.05.2017г.

Лятна сесия/редовна и поправителна/

 

15.05.2017–02.06.2017г.

Ликвидационна сесия          01.09.2017 – 10.09.2017г.

Държавни изпити

 

м.октомври  2017 г.

Поправителни ДИ

 

м. април 2017 г.

Двугодишен курс на обучение

Зимен семестър

15 седмици

24.10.2016 – 03.02.2017г.

Зимна сесия/редовна и поправителна/

 

06.02.2017 – 02.03.2017г.

Летен семестър

15 седмици

06.03.2017 – 16.06.2017г.

Лятна сесия/редовна и поправителна/

 

19.06.2017 – 07.07.2017 г.

Ликвидационна сесия

 

01.09.2017 – 10.09.2017 г. 

Държавни изпити   м.октомври  2017 г.
Поправителни ДИ   м. април 2017 г.

  

Comments are closed