Решения на Факултетен съвет 2018 г.

 

Протокол 39_27.11.18 г.          Протокол 40_17.12.18 г.

Протокол 36_10.07.18 г.          Протокол 37_11.09.18 г.          Протокол 38_22.10.18 г.

Протокол 33_21.05.18 г.          Протокол 34_04.06.18 г.          Протокол 35_25.06.18 г

Протокол 30_20.03.18 г.          Протокол 31_27.03.18 г.          Протокол 32_19.04.18 г.

Протокол 27_30.01.18 г.          Протокол 28_12.02.18 г.          Протокол 29_28.02.18 г.             

Comments are closed