Решения на Факултетен съвет 2017 г.

 

Протокол 14_23.01.17 г.               Протокол 18_27.03.17 г.               Протокол 22_05.07.17 г.

Протокол 15_07.02.17 г.               Протокол 19_24.04.17 г.               Протокол 23_25.09.17 г.

Протокол 16_27.02.17 г.               Протокол 20_09.05.17 г.               Протокол 24_06.11.17 г.

Протокол 17_01.03.17 г.               Протокол 21_19.06.17 г.               Протокол 25_01.12.17 г.

Протокол 26_18.12.17 г.

 

Comments are closed