Решения на факултетен съвет 2015 г.

 

Протокол 38_19.01.15 г.          Протокол 41_17.04.15 г.          Протокол 46_28.09.15 г.

Протокол 39_06.02.15 г.          Протокол 42_28.05.15 г.          Протокол 48_28.10.15 г.

Протокол 40_05.03.15 г.          Протокол 43_01.07.15 г.          Протокол 49_23.11.15 г.

Протокол 50_11.12.15 г.

 

Comments are closed