Решения на факултетен съвет 2014 г.

         

Протокол 25_22.01.14 г.          Протокол 29_03.06.14 г.          Протокол 34_27.10.14 г.

Протокол 26_25.03.14 г.          Протокол 31_08.07.14 г.          Протокол 35_25.11.14 г.

Протокол 27_02.04.14 г.          Протокол 32_02.09.14 г.          Протокол 36_15.12.14 г.

Протокол 28_27.05.14 г.          Протокол 33_17.09.14 г.

Comments are closed