Решения на Факултетен съвет 2013 г.

 

Протокол 16_11.02.13 г.          Протокол 19_10.06.13 г.          Протокол 22_28.10.13 г.

Протокол 17_21.03.13 г.          Протокол 20_09.07.13 г.          Протокол 23_25.11.13 г.

Протокол 18_17.04.13 г.          Протокол 21_26.08.13 г.          Протокол 24_10.12.13 г.

 

Comments are closed