Решения на Факултетен съвет 2016 г.

 

Протокол 1_15.01.16 г.          Протокол 5_11.03.16 г.           Протокол 9_13.09.16 г.

Протокол 2_28.01.16 г.          Протокол 6_30.03.16 г.          Протокол 10_17.10.16 г.

Протокол 3_04.02.16 г.          Протокол 7_16.05.16 г.          Протокол 11_21.10.16 г.

Протокол 4_26.02.16 г.          Протокол 8_15.06.16 г.          Протокол 12_09.11.16 г.

Протокол 13_13.12.16 г.

 

Comments are closed