Прием 2024 г.

Справочник за кандидат-студенти след средно образование 2024г.


КРАТКА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ФТТ
 

Прием ОКС "Бакалавър":

 1. Общи положения
 2. Условия и документи за кандидатстване
 3. Конкурсни изпити
 4. Проверка и оценка на конкурсните работи
 5. Образуване на бала
 6. Класиране и записване на новоприетите студенти
 7. Допълнителни разпоредби

Такси за обучение (Общо за университета)

Такси за обучение (Само за ФТТ)

 

Линк към рекламни клипове на специалностите

 

 


Справочник за кандидат-студенти след висше образование 2024 г.


Прием ОКС "Магистър":

ЗА ОКС "МАГИСТЪР" ПРИ НАС МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ С ОЦЕНКИ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" или "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР":

Състезателният бал за магистърските програми от Факултет „Техника и технологии” се формира като средно аритметична от средния успех от дипломата за предходно висше образование и оценката от държавния изпит.

Документи се подават във Факултет "Техника и технологии" – Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38; в Ректорат, Студентски град, Стара Загора или онлайн:

 1. Общи положения
 2. Условия за кандидатстване
 3. Документи за кандидатстване
 4. Състезателни изпити, състезателен бал и класиране
 5. Записване и обучение
 6. Допълнителни разпоредби

 

Документи необходими за записване
Такси за кандидатстване за учебната 2022/2023 г.:
За първи изпит/тест таксата за кандидатстване е 40 лв. За всеки следващ изпит/тест е 35 лв.
Такси за обучение
Резултати от проведените изпити, оценки и класирания

Подаване на кандидатстудентски документи чрез ЦКПИ
Подаване на кандидатстудентски документи чрез НАПС
Адреси за записване

За контакти:
тел. 046 /  66 91 49, 0882 000 895,

0887 33 77 97
/Учебен отдел/

Leave a Reply