Прием 2021/2022 г.

Справочник за кандидат-студенти 2021/2022 г.
 

 

Прием ОКС "Бакалавър":

 1. Общи положения
 2. Условия и документи за кандидатстване
 3. Конкурсни изпити
 4. Проверка и оценка на писмените работи
 5. Образуване на бала
 6. Класиране и записване на новоприетите студенти
 7. Допълнителни разпоредби


Прием ОКС "Магистър":

 1. Общи положения
 2. Условия за кандидатстване
 3. Документи за кандидатстване
 4. Състезателни изпити, състезателен бал и класиране
 5. Записване и обучение
 6. Допълнителни разпоредби

 

Документи необходими за записване
Такси за кандидатстване за учебната 2021/2022 г.:
За първи изпит/тест таксата за кандидатстване е 40 лв. За всеки следващ изпит/тест е 35 лв.
Такси за обучение
Резултати от проведените изпити, оценки и класирания

Подаване на кандидатстудентски документи чрез ЦКПИ
Подаване на кандидатстудентски документи чрез НАПС

За контакти:
тел. 046 /  66 91 82, 0887 33 77 97
/Учебен отдел/

Leave a Reply