Прием 2020/2021 г.

Справочник за кандидат – студенти 2020/2021 г.

Прием ОКС "Бакалавър":

 1. Общи положения
 2. Условия за кандидатстване
 3. Документи за кандидатстване
 4. Конкурсни изпити
 5. Проверка и оценка на писмените работи
 6. Образуване на бала
 7. Класиране
 8. Записване на новоприетите студенти
 9. Допълнителни разпоредби


Прием ОКС "Магистър":

 1. Общи положения
 2. Условия за кандидатстване
 3. Документи за кандидатстване
 4. Състезателни изпити, състезателен бал и класиране
 5. Записване и обучение
 6. Допълнителни разпоредби

Документи необходими за записване
Такса за кандидатстване – 35.00 лв.
Такси за обучение
Резултати от проведените изпити, оценки и класирания

Подаване на кандидатстудентски документи чрез ЦКПИ
Подаване на кандидатстудентски документи чрез НАПС

За контакти:
тел. 046 669182; 046 669149; 0882000895
/инспектори Учебен отдел/

Leave a Reply