Прием 2018/2019 г.

Прием ОКС"Магистър"

Прием ОКС"Бакалавър"

  1. Общи положения
  2. Условия за кандидатстване
  3. Подаване на документи за предварителни изпити
  4. Подаване на документи за редовни изпити и класиране
  5. Конкурсни изпити
  6. Проверка и оценка на писмените работи
  7. Образуване на бала
  8. Класиране
  9. Записване на новоприетите студенти

За контакти: Факултет "Техника и технологии" тел. 046/ 64 01 23

Leave a Reply