Прием 2019/2020 г.

Прием ОКС"Магистър"

Прием ОКС"Бакалавър"

  1. Общи положения
  2. Условия за кандидатстване
  3. Подаване на документи за предварителни изпити
  4. Подаване на документи за редовни изпити и класиране
  5. Конкурсни изпити
  6. Проверка и оценка на писмените работи
  7. Образуване на бала
  8. Класиране
  9. Записване на новоприетите студенти

За контакти:  тел. 046 669182; 046 669149; 0882000895 /инспектори Учебен отдел/

Leave a Reply