Полезна информация

  •  Къде да публикуваме?

Списък на научни списания, реферирани в Web of Knowledge по направления:

Списък на научни списания, реферирани в Scopus по направления:

Български списания с Impact Factor

Български списания в SCOPUS с Импакт ранг за 2014 година

 

Comments are closed