Отличия

 

 

На 13 юни 2022 г. Свети Дух – Ден на гр. Ямбол, по случай 10 години от преобразуването си, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол е удостоен с Почетен Знак „ГЕРБ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“ за постигнати високи постижения в областта на образованието.
На 8 юни 2009 г. (Свети Дух), Ден на гр. Ямбол, за принос в развитието на града и по случай 45-та годишнина от създаването му, Технически колеж е удостоен с най-високото отличие на град Ямбол – "ЗЛАТНАТА ДИАНА"!
За постигнати успехи в учебно–възпитателната дейност и във връзка с 25 години от създаването на Института, Държавния съвет на Р България го награждава с орден „Кирил и Методий”- I степен. През 2004 г. тържествено е отбелязан 40 годишния Юбилей от създаването на Техническия колеж, за което Общински съвет на гр. Ямбол го удостои с почетния знак – „Златен герб” за принос в образованието.

Comments are closed