ОТКРИВАНЕ И ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ“, ICTTE – 2018

Comments are closed