Специалности  • ОКС "Бакалавър"

„АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ”

    Квалификационна характеристика       Учебен план


,,АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”

   Квалификационна характеристика       Учебен план


„АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

    Квалификационна характеристика       Учебен план


„ДИЗАЙН,ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ”

    Квалификационна характеристика       Учебен план


„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”

    Квалификационна характеристика       Учебен план


„ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ”

    Квалификационна характеристика       Учебен план


„ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ”

    Квалификационна характеристика       Учебен план  • ОКС "Магистър"

„АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ”

    Квалификационна характеристика       Учебен план


„АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”

    Квалификационна характеристика       Учебен план


„АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

    Квалификационна характеристика       Учебен план


"ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО"

    Квалификационна характеристика       Учебен план


"АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА"

    Квалификационна характеристика       Учебен план


"ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА"

    Квалификационна характеристика       Учебен план


„ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ”

    Квалификационна характеристика       Учебен план


"ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ"

    Квалификационна характеристика       Учебен план


„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”

    Квалификационна характеристика       Учебен план

„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”

    Квалификационна характеристика       Учебен план

„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”

    Квалификационна характеристика       Учебен план

„МУЛТИМЕДИЙНИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УСЛУГИ”

    Квалификационна характеристика       Учебен план

„БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ”

    Квалификационна характеристика       Учебен план

„ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ”

    Квалификационна характеристика       Учебен план

  • ОНС "Доктор"

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ЖИВОТИНСКИТЕ И РАСТИТЕЛНИ МАЗНИНИ, САПУНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРЕПАРАТИ"  

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЛОДОВИТЕ И ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КОНСЕРВИ"

                               

 

Leave a Reply