Специалности

  • ОКС "Бакалавър"

„АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” – 

,,АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА” – Квалификационна характеристика – Учебен план                                       

„АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА” 

„ДИЗАЙН,ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ” 

„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА” – Квалификационна характеристика – Учебен план                                                       

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ”  Квалификационна характеристика – Учебен план                                                       

„ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” – Квалификационна характеристика – Учебен план

  • ОКС "Магистър"

„АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” – 

„АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА” – Квалификационна характеристикаУчебен план     

„АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА” – 

"ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО"

"АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА"

"ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА" 

„ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ” –

"ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ"

„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА” – 

„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ” – Квалификационна характеристикаУчебен план 

„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО” 

„МУЛТИМЕДИЙНИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УСЛУГИ” –

„БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ” 

„ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” 

  • Квалификационна характеристика за ОКС"Магистър" на специалност "ТГС" (1 година) след ОКС ''Бакалавър" от сродни специалности
  • Учебен план за ОКС"Магистър" на специалност "ТГС" (1 година) след ОКС"Бакалавър" от сродни специалности
  • Квалификационна характеристиказа за ОКС"Магистър" на специалност "ТГС" (2 години) след ОКС"Професионален бакалавър" и ОКС"Бакалавър" от други технически специалности
  • Учебен план за ОКС"Магистър" на специалност "ТГС" (2 години) след ОКС"Професионален бакалавър" и ОКС"Бакалавър" от други технически специалности
  • Квалификационна характеристиказа за ОКС"Магистър" на специалност "ТГС" (2 години) след ОКС"Професионален бакалавър" и ОКС"Бакалавър" от други нетехнически специалности
  • Учебен план за ОКС"Магистър" на специалност "ТГС" (2 години) след ОКС"Професионален бакалавър" и ОКС"Бакалавър" от други нетехнически специалности

 

  • ОНС "Доктор"

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ЖИВОТИНСКИТЕ И РАСТИТЕЛНИ МАЗНИНИ, САПУНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРЕПАРАТИ"  

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЛОДОВИТЕ И ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КОНСЕРВИ"

                               

 

Leave a Reply