Специалности

  • ОКС "Бакалавър"

„АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” – Квалификационна характеристика – Учебен план                                               

,,АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА” – Квалификационна характеристика – Учебен план                                       

„АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА” – Квалификационна характеристика – Учебен план                                       

„ДИЗАЙН,ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ” – Квалификационна характеристика – Учебен план                                                        

„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА” – Квалификационна характеристика – Учебен план                                                       

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ”  Квалификационна характеристика – Учебен план                                                       

„ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” – Квалификационна характеристика – Учебен план

  • ОКС "Магистър"

„АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” – Квалификационна характеристикаУчебен план                                               

„АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА” – Квалификационна характеристикаУчебен план     

„АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА” – Квалификационна характеристикаУчебен план                                         

„ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ” – Квалификационна характеристикаУчебен план  

„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА” – Квалификационна характеристикаУчебен план

„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ” – Квалификационна характеристикаУчебен план 

„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО” – Квалификационна характеристикаУчебен план   

„МУЛТИМЕДИЙНИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УСЛУГИ” – Квалификационна характеристикаУчебен план                          

„БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ” – Квалификационна характеристикаУчебен план                                               

„ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” – Квалификационна характеристикаУчебен план                 

  • ОНС "Доктор"

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ЖИВОТИНСКИТЕ И РАСТИТЕЛНИ МАЗНИНИ, САПУНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРЕПАРАТИ"  

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЛОДОВИТЕ И ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КОНСЕРВИ"

                               

Leave a Reply