Актуално

  • 28.09.2015 Публикуван е график за провеждане на защити на дипломни работи за ОКС "Магистър" през октомврийската сесия на учебната 2014/2015г. 
  • 25.09.2015 Публикуван е график за провеждане на държавни изпити  за ОКС "Магистър" през октомврийската сесия на учебната 2014/2015г.

 

 

Leave a Reply