Такси за обучение

 

Годишни такси за учебната 2021 / 2022 година

 

ВИДОВЕ ТАКСИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

 

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА СЪГЛ.ЗАПОВЕД №1135/21.05.2021 г.

 

 

І.

СТУДЕНТИ В ОКС БАКАЛАВЪР –всички специалности

660

660

 

 

 

 

ІІ.

МАГИСТЪР СЛЕД ПРИДОБИТА ОКС БАКАЛАВЪР-вс.специалности

760

 

 

 

 

 

ІІІ.

ДОКТОРАНТИ

800

 

 

 

 

 

 

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ  СЪГЛ.ЗАПОВЕД №1144/21.05.2021 г.

 

 

І.

СТУДЕНТИ В ОКС БАКАЛАВЪР

 

 

 

ПН „Електротехника, електроника и автоматика“

3009

1443

 

ПН „Енергетика“

2968

1429

 

ПН „Машинно инженерство“

2739

1353

 

ПН „Хранителни технологии“

2614

1311

 

Специалност „Компютърни системи и комуникации“

2739

1353

 

 

 

 

 

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ СЪГЛ.ЗАПОВЕД №2126/23.07.2018 Г.

 

 

І.

СТУДЕНТИ В ОКС МАГИСТЪР

 

 

 

ПН „Електротехника, електроника и автоматика“

2949

1383

 

ПН „Енергетика“

3095

1432

 

ПН „Машинно инженерство“

2741

1314

 

ПН „Хранителни технологии“

2284

1161

 

ГОДИШНИТЕ ТАКСИ СЕ ВНАСЯТ НА РАВНИ ВНОСКИ В НАЧАЛОТО НА ВСЕКИ СЕМЕСТЪР ПО БАНКОВА СМЕТКА:

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ФАКУЛТЕТ“ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG46UNCR75273144516800
BIC: UNCRBGSF

Leave a Reply