Доктор

За учебната 2016/2017 год. ще се провежда обучение за Образователна и научна степен "Доктор" по следните специалности:

  • "Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати"

  • "Технология на плодовите и зеленчуковите консерви"

 

Подробна информация за правото за кандидатстване, условията, необходимите документи и класиране може да намерите тук .

Comments are closed