Доктор

 

ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА 2017/2018 Г. ЗА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ГР. ЯМБОЛ

 

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти се извършва през цялата академична година.

 

 

Докторантско училище

Правилник

Приложение 1 – Групови учебни планове

     Приложение 2 – Индивидуален учебен план

       Приложение 3 – Заявление за участие в курс

 

Comments are closed