Графици за изпити

 

Редовно обучение,
зимен семестър 2022/2023 г.

Задочно обучение,
зимен семестър 2022/2023 г.

Изпитна сесия Януари Изпитна сесия Януари

I курс     II курс

III курс     IV курс

I курс     II курс

III курс     IV курс

 


ГРАФИК за ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „БАКАЛАВЪР" – СЕПТЕМВРИ 2022


 


ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

Редовно и Задочно обучение

!!! Извънредна ликвидационна сесия Септември/Октомври 2022г. !!!
I курс     II курс     III курс     IV курсГРАФИЦИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ЗА ПК „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
МЕСЕЦ Декември 2022 г.

 ГРАФИК ПОПРАВИТЕЛНА / ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
ЗА ПК „УЧИТЕЛ“ и „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
МЕСЕЦ Август/Септември 2022 г.

 


Comments are closed