Такси за обучение

 

Годишни такси за учебната 2022 / 2023 година

 

ГОДИШНИТЕ ТАКСИ СЕ ВНАСЯТ НА РАВНИ ВНОСКИ В НАЧАЛОТО НА ВСЕКИ СЕМЕСТЪР ПО БАНКОВА СМЕТКА:

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ФАКУЛТЕТ“ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG46UNCR75273144516800
BIC: UNCRBGSF

Comments are closed